Ana Sayfa Künye Biz Kimiz Bize e-posta gönderin Abonelik
İlginç Seri
Aktüel
Sizin Sayfanız
Gündem
Arşiv
Çeşitli Siteler
Kilise Adresleri


 

 

 


Kutsal Kılınmak Nedir?

1.Selanikliler 4:1-12

Kutsal yazılarda verilen anlama göre “tövbe etmek” bir şeyden caymak yani fikir değiştirmek oluyor. Yeniden doğmak ise bir ilişkinin değişmesidir. “Aklanma” durumunun değişmesidir ve son olarak “kutsal kılınmak” da karakterlerin, davranışların değişmesi oluyor. Tanrı’ya olduğumuz gibi gelebiliriz, ama O’nda olduğumuz gibi kalamayız. Kutsal kitapta verilen bilgi bize diyor ki Tanrı’nın sevecen isteği Kutsal olmamız (1. Selanikliler 4:3) ve O’nun tasarladığı karaktere sahip erkek ve kadınlar olmamızdır. O bizim böyle olmamızı istiyor.

Kutsal yazılarda, kutsal kılınmış, kutsal kılmak, kutsallılık, kutsal, kutsal olmaya çağrılan ve kutsal yaşamlı gibi ifadeler hep aynı İbrani’ce ve Grekçe köklerden türeyip gelmiştir. Bu sözlere hem de Yeni Antlaşma’da sık sık rastlayabiliriz. Birkaç örnek verecek olursak: Tekvin 2:3, Çıkış 20:8, Levililer 21:8, Efesliler 1:1, 1. Selanikliler 5:23, İbraniler 10:10. Tanrı sözünde bu doktrine verilen ün, onun ne kadar önemli olduğunu vurgular, ama buna rağmen bu doktrin, ya onu olduğundan daha önemsiz yada tersine olduğundan daha önemli gösteren ifadelerle öğretmenler ve vaazcılar tarafından en az bilinenler arasına bırakılmıştır. Buna benzer yanlış öğretiler kafa karıştırmakla kalmayıp ruhta bir hayal kırıklığı ve bunun sonucu olan acılık kökleri yaratabilir. Bu öğretiyi tam olduğu gibi anlayabilmek için iki unsuru net olarak kavramak gerekir.

1- Kutsal kılınma doktrinini tam anlamıyla kavramak istiyorsak önce, “KUTSAL KILMA” ifadesini tam olarak anlamalıyız.

Üzerinde durmamız gereken insanların bu ifadeye verdikleri anlam değildir. Tanrı’nın bu ifadeyi Kutsal yazılarda defalarca kullanır. Bize iletmek istediği anlamı algılamaya çalışalım. Kutsal kılınma kesin olarak “günahsız bir kusursuzluk” ortamını ifade etmez. Kutsal kılındığımız zaman, artık bizi günah işleyemez duruma getirmek için varlığımızdaki günahın kökleri tümüyle sökülüp atılmaz. Bu düşünce akımında “tümüyle kutsal kılınma”elli bir yerde belli bir zamanda yer alamaz, çünkü yaşamımızın hiçbir anında düşüncelerimizde, sözlerimizde ya da hareketlerimizde hiç günah işlemedik diyemeyiz.

“Kutsal kılma” ve “kutsal” sözlerinin köküne bakarsak anlam olarak, “kutsal bir amaç için bir tarafa ayrılmak” düşüncesi ortaya çıkar. Böylece Levililer 21:8’de şunu okuyabiliriz: “Sizin için kutsaldır. Çünkü ben kutsalım, sizi kutsal kılan Rab benim”. Yani Tanrı’nın kendisi sonsuz boyutlarca kutsal olduğu için sonsuza dek kutsal kılınmış oluyor. Rab İsa o ünlü arabuluculuk duasında kendi şahsını kutsal kıldı. (Yuhanna 17:19) Eski Antlaşmada günlerin, yerlerin ve eşyaların “kutsal kılındığını” okuruz. (Tekvin 2:3, Çıkış 29:43) Sonra görüyoruz ki insan da Tanrı’yı kutsayabiliyor. 2. Tarihler 29:5-15 ve 2. Korintliler 6:17 ile karşılaştır.

“Kutsal kılınmak” ifadesi sadece kutsal bir amaç için seçilip bir tarafa ayrılmak düşüncesini dile getirmekle kalmıyor, aynı zamanda kötülükten ayrılma ve kirlilikten arınma anlamını da veriyor. Yani Antlaşmada bizim görebildiğimiz “kutsal kılınma” ifadesi içinde temizlenme ve arınma özelliği vardır. Şimdi yine 2. Tarihler 29:5’e bakınız ve 2. Korintliler 7:1’de Rab'bin insanları ne gibi bir kutsallığa çağırdığına dikkat edelim. “Kutsal kılınma” ifadesi  günahtan ve kirlilikten ayrılıp Tanrı’ya adanmak  anlamına gelir.

2- Kutsal kılınma doktrinini tam anlamıyla kavrayacaksak “KUTSAL KILMA” ifadesinin ne gibi çeşitli anlamlarda kullanıldığını tam olarak anlamalıyız.

 Mesih imanlısını  ilgilendiren şekil ve uygulamada bu ifade iki yolda kullanılabilir.

a)  Bizim Tanrı önündeki konumumuza, itibarımıza değinir. Tanrı bize baktığı zaman bizi Mesih İsa’da nasıl görüyor? Mesih’e gerçekten iman etmişsek zaten kutsal kılınmışızdır. Biz kutsallarız (azizleriz). Her Mesih inanlısı Mesih İsa ile birleşmesi nedeniyle, konum ve itibar konusunda Tanrı katında kutsanmış sayılır. O bir “kutsal”, “aziz” sayılır. Elç.İş 20:32 1.Kor. 1:2, İbraniler 10:10-14, Yahuda 1:1

b) Aynı zamanda kutsallık konusunda nerede olmamız gerektiğine değinir. Bu ifade durumumuzu, hangi şartlar içinde bulunduğumuzu, tecrübelerimizi dile getiriyor. Evet, Mesih’te kutsal kılınmış durumdayım, ama şu anda Efes’te benim kutsallık durumum nedir? Böylece Pavlus Korint’teki imanlılara yazarken onların kutsal kılınmış durumda olduklarını bildirirken aynı zamanda onları kutsal olmaya teşvik ediyor. 1. Selanikliler 4:3

Aynı şekilde Korint’teki imanlılara yazarken onların kutsanmış olduklarını bildirirken aynı zamanda “kutsallıkta mükemmel olmaları” için onları teşvik ediyor. (2. Korintliler 7:1) Tanrının her birimiz için amacı ve isteği, şu anda içinde bulunduğumuz kutsallık durumumuzun, Mesih’teki kutsallık konumumuzla aynı seviyede olmasıdır. Başka bir deyişle, konumsal açıdan kutsal kılınan bizler tecrübelerimizde ve yaşantımızda da kutsal kılınmış şekilde yaşayalım.

3- Yaşamımdaki tecrübelerim açısında ben bu kutsal kılınma aşamasına nasıl erişebilirim? Benim yüreğimde ve hayatımda bu kutsama işini Rab nasıl sonuca erdirebilir?

 İlkin dikkat etmeliyiz ki kutsal kılan TANRI’ dır. Kutsal kılma işinin başlatıcısı ve tamamlayıcısı tümüyle Tanrı’nın kendisidir. Bunu biricik oğlu İsa Mesih sayesinde ve Kutsal Ruh’un işlemesiyle başarır. (2. Selanikliler 5:23-24) Kutsal kılma Rab’bin benim hayatımda yapmakta olduğu iştir. O zaman bu işi nasıl sonuca erdirir?

a) Ben kendimi hiç çekinmeden O’na teslim ettikçe bunu yapar. Romalılar 12:1 kutsal kılma ne gibi bir anlamı kapsadığını bize açıklar. Söz konusu olan kendimizdir, bedenimizdir. Bunun yanı sıra Romalılar 6:13 bedenin ayrı ayrı bir parçasını Tanrıya sunmaktan söz eder yürek, düşünceler, istek, gözlerimiz, kulaklarımız, ellerimiz, ayaklarımız, dudaklarımız ve daha da sayabiliriz. Sen bunu ciddi bir şekilde yaptın mı? Bedeninin her uzvunu Rab’bin elinde kullanılması için kutsal bir araç olarak sundun mu?

b) Günahtan ve günah konusunda sakıncalı olan her şeyden ben kendimi bilinçli olarak arındırmaya başladığım zaman Tanrı bu işi yapar.

Unutmayalım ki herhangi bir günahtan temizlenebilmemizin tek nedeni Rab İsa Mesih’in kanıdır. Ama pratik açıdan, benim de bir iş yapmam gerekir. Rab benden bunu yapmamı ister. Aşağıdaki ayetleri referans olarak okuyunuz 2.Tarıhler 29:5 - 2. Korintliler 6:14 - Koleseliler 3:5-10 - 2. Timetoyus 2:19-22

c) Ben hergün O’nun sözüne itaat ederek yaşamayı amaçladığım sürece, O bu işi yapar. Yuhanna 15:3, 17:17 ve 1. Petrus 1:22 ayetlerini karşılaştır. Şimdi de 2. Korintliler 3:18 oku. Biz kutsal kitabı okudukça ve orada yazılanlara boyun eğdikçe, itaat ettikçe gün be gün Rab İsa’ya benzeyeceğiz.

d) Hayatımın disiplin gerektiren her yönünde O’na güvenerek yaşadığım zaman O bu işi yapar. İbraniler 12:10 ve bunu Eyüp 23:10 “Beni denediğin zaman altın gibi çıkacağım” sözü ile kıyasla. Aynı zamanda Yakup 1:2-4 ve 1. Petrus 1:7 ayetlerini oku. Bir de Romalılar 8:28-29 ayetlerine bak. Tanrı O’nu sevenlerin her durumunda iyilik için etkindir. Bu etkinlik sayesinde imanlıyı Oğlu’nun benzerliğine dönüştürmektedir. Ne gibi durumlarda söz ediyor? Üzüntü, acı, sevdiğimiz birini kaybetmek, dışlanmak ve hayal kırıklıkları gibi olaylar.

e) O’nun ikinci kez geleceğini aklımdan çıkarmadan yaşadığım süre O bu işi yapar. 1. Yuhanna 3:2-3 ve şimdi yaşamımızda uygulanan kutsallaşma işinin iki yönüne dikkat et.

KARAR- hemen verilir- belli bir zamanda harekete geçilir.

Bir SÜRELİK gerektirir- Kutsallığa yönelik bir eğitim sürdürülmelidir.

Belki de daha önce bunu yapmamışsınız şu anda kendinizi yukarıda belirtilen şekilde Tanrı’ya sunmak istiyorsunuz. Bu karara vardıktan sonra O’nun yardımı ile kutsal hayatı sürdürebilirsiniz 1. Selanikliler 5:23-24

Hüseyin Tüfekçi
55©Copyright 2001 Kapsam