Ana Sayfa Künye Biz Kimiz Bize e-posta gönderin Abonelik
İlginç Seri
Aktüel
Sizin Sayfanız
Gündem
Arşiv
Çeşitli Siteler
Kilise Adresleri


 

 

 

VİCDAN

Vicdana ilişkin biri şöyle diyor: "İnsanın içindeki Tanrı sesi" Eskiden buna, her şeyin içi anlamına gelen ZAMİR denmiş "Vicdan eleştirisi, vicdan özgürlüğü" türünden deyimleri herkes duymuştur Vicdan konusunu ilkin eski Yunan'ın filozofları anlatmaya çalıştı Diri Tanrı bilgisinden yoksun, Tanrı'nın özel açıklamasından ırakta bulunan bu düşünürler, bilgeliğin doruğuna vardıklarında, varlığın derininden insana seslenen bildiriye "vicdan" adını vermişler Bu adın içeriği çok ilginçtir: "İnsanla birlikte haber veren"! Eski Yunan'ın aydınları vicdanla ilgili olarak bir sürü kuralı duyurmuş herkese

   Şu dönemde diri Tanrı'yı özel açıklamasıyla bilenler olarak, eski vaktin düşünürlerinden daha kârlı durumdayız Kutsal Kitap'ta bildirilen Tanrı Sözü O'nun özel açıklamasıdır Herkesin içindeki vicdan sesiyse O'nun genel açıklamasıdır Vicdanın özelliği haber vermek, uyarmak, kınamak, eleştirmek Tanrı'nın varlığını bilmeyenler ya da kabul etmeyenler bile, VİCDAN'ın sesini kesin bildirici olarak duymaktan kendilerini sarınamazlar

   Kutsal Kitap'ta, Tanrı'nın tüm insanlığa nasıl seslendiği şu çarpıcı Söz'le anlatılır: "Ruhsal yasaya sahip olmayan Uluslar, ruhsal yasaya ilişkin gerekleri kendiliklerinden uyguladıklarında, ruhsal yasaya sahip olmadıkları halde kendi kendilerine yasa görevi görürler Bu insanlar tutumlarıyla, ruhsal yasanın buyurduklarının öz yüreklerinde yazılı olduğunu gösterirler Vicdanları onlarla birlikte tanıklık eder Birbirleriyle çelişen düşünceleri ise ya onları suçlar, ya da savunur Tanrı insanların yaşamında bulunan gizli kapaklı sorunları O Gün İsa Mesih aracılığıyla yargılar" (İncil - Romalılar 2, 14-16)

   Kutsal Kitap'ta belirtildiği gibi, Tanrı yaratığının varlığına yerleştirdiği genel açıklama yoluyla kutsallığını, iyiliğini, sevgisini belirtir, kişiyi bu değerler uyarınca yaşamaya çağırır Hem de, herkese koyduğu VİCDAN sesiyle insanları sorumlu tutar Tüm işleri ilişkisinde onları yargılayacağını tanımlar

   Bazı kuşaklar insanlığı kitabı olanlar, kitabı olmayanlar türünden temelsiz ve gülünç bir sınıflandırmaya sokmaya çalışır Bazıları bir kitaba inanmayı Tanrı'ya inanmaya eşit tutarlar Başkaları bu kuramları kabul etmeyerek Tanrı'yı doğadan anladıklarını söyler Oysa Tanrı varlığına, doğruluğuna ilişkin genel bilgiyi, belirli kuralları her ikisinin de yüreğine basmıştır

   Vicdan içerde duran etkin ve canlı bir yargıçtır Herkesin sesiyle bir arada seslenir Kişiyi düşünceleri, davranışları, atılımları ilişkisinde kınar ve eleştirir, ya da onaylar Ne var ki, VİCDAN hiç bir zaman kesin yetkiyle varlığın yönetimini eline alamaz Ters yolda direnenin istemine karşı iş görüp, onu doğruluğa getiremez Kutsal Kitap'ta belirtilen gerçek, çok kez VİCDAN'ın güçsüz bırakıldığı, etkisinin bastırıldığı kapsamındadır Bu üzücü görünüm 'Vicdanın Zayıflığı' olarak anlatılır (I Korintoslulara 8, 712) Vicdanın zayıflığına katkıda bulunan etken, kişinin bencilliği, gururu, inadı, çıkarcılığıdır Bu çirkin eğilimler vicdanı kötülük ateşiyle dağlayarak, duygusunu kısıtlar Bu etkinin egemenliğinde olanlara ilişkin şunlar yazılıdır: "Dağlanmış vicdanla yüksekten atan, özü sözü bir olmayan kişiler" (İncil - I Timoteos 4, 2) Her varlıkta günah etkeni vicdanla hiç durmadan savaşını sürdürür, onun incecik sesini kıstırır Bu durumda, vicdan yararlılığını yitirir, günaha tutsaklık üstün gelir

   Tanrı'nın atamız İbrahim'i Kildani ülkesinde putlara tapınan biri olmaktan kendi bağlısı olmaya çağırması çok önemli bir amacı öngörmekteydi: İbrahim'in soyunu özel bir halk olarak yetiştirecek, onlara ruhsal yasasını verecekti Tanrı'nın öngördüğü gibi, İbrahim'in özel soyu İsrail halkı olarak belirdi Daha sonra Tanrı Musa peygamber aracılığıyla bu halka On Buyruğu'nu ve öbür yasaları verdi Gerçekten seçkin bir halk oldu o insanlar

   Ne var ki, bu yetki İsrailliler'i yersiz gurura götürdü İbrahim'in izinde yürüyerek, imanla Tanrı'yı hoşnut edecek yerde, On Buyruğa uyarak Tanrı'ya kutsallık kapsamında hizmet sunacak yerde, İbrahim'le, On Buyruk'la övünmeye başladılar Böyle bir ataları olmayı, On Buyruğa sahip olmayı yeterli saydılar Kutsal Allah'ın kimseye hatırnazlık etmediğini, nabza göre şerbet vermek istemediğini anlamadılar Tanrı'nın onlara verdiği özel yetkinin, özel yükümlülükler getirdiğini tanımadılar Hiç bir toplum, hiç bir insan Tanrı katında özel yeterlilikle belirmez Herkes O'na kutsallık doğruluk ilişkisinde sorumludur

   İsrail halkı, onlara İbrahim'i, Musa'yı ve yasaları veren yüce Tanrı'nın Uluslar'a da vicdan sesini koyduğunu unuttu Atamız Adem vicdanın sesiyle yaratıldı Adem'le Havva'ya sokulan günah etkeni onların vicdanını kıstırmadan önce, atalarımızın kutsallığa istemi ve eğilimi belirgindi

   Ama iblis onlara günahı sokunca, günahın çirkin sesi üstün çıktı, vicdanın sesini geriye itti Başlangıçta yapıcı, toplayıcı etkisi olmaya verilen vicdanın yetersizliği belirgin oldu Konusu edildiği gibi, Yaradan daha sonra İbrahim'i kendine özel bağlılıkla çağırdı, O'nun soyundan gelen Musa aracılığıyla ruhsal yasayı verdi Ama ruhsal yasanın da yetersizliği belirgin oldu Ona sahip olan İsrail halkı, belirtilen kuralları tutacak yerde, 'Biz kitabı olan halkız!' diyerek kurum satmaya başladı Böylece, günahlı ademoğlunun Tanrı katında ne vicdanla, ne de ruhsal yasanın vurguladığı gereklerle doğruluğa sahip olabildiği belirdi Her durumda, bedenin engin istekleri üstün geldi, vicdanın sesini dinlemedi, ruhsal yasanın dileklerini yerine getiremedi

   Hak Tanrı Hezekiel peygamber aracılığıyla şunu bildirdi: "Sizlere yeni yürek vereceğim, içinize yeni ruh koyacağım Taş yüreği içinizden çıkaracağım; size et yürek koyacağım Ruhumu içinize koyacağım, sizleri yasalarımda yürüteceğim Yargılarımı tutacaksınız, onları uygulayacaksınız" (Hezekiel 36, 26-27) Tanrı Yeremya peygamber aracılığıyla da şunları bildirdi: "Ruhsal yaşamı onların içine koyup, yürekleri üzerine onu yazacağım Onlara Tanrı olacağım, onlar da bana halk olacaklar" (31, 33)

   Görüldüğü gibi, Tanrı Eski Antlaşma peygamberleri aracılığıyla insan soyuna bambaşka bir iş yapacağını bildirdi Ademoğlunun derinine inecek, günahlı yüreği değiştirecek, taş yürek yerine etten yürek verecek Tanrı bunu yapınca, güçsüz ademoğlu vicdanının kısık sesiyle yön bulmaya çalışmayacak, onu kutsal kılmaya yetersiz olan ruhsal yasayı yerine getirmeye çalışarak Tanrı doğrultusunda geçerlilik aramayacak

   Kutsal olan, bütün insanlardan yaşam kutsallığı arayan Tanrı, kadının erkeğin kutsallık aşamasına gelişini kendisi sağlayacak Bütün peygamberler O'nun görkemli bir iş bütünleyeceğini haber verdi Tanrı'yı bilen herkes O'nun bu işi sonuçlamasını bekliyor, bunun için dilekte bulunuyordu

   Peygamberler insanları ayrı sınıflara ayırmadı Bunlar İsrailli olmalarına karşın ilkin İsrail halkının günahını ve bozukluğunu kesinkes eleştirdi, hak Tanrı'nın yargısı en önce bu halka gelecektir diye şaşılacak atılganlıkla, erdemli davranışla Tanrı'nın kutsal olduğunu, herkesten kutsallık istediğini belirtti Bu yüzden pek çok kişi onlara düşman kesildi, bildirilerini yalanlamak için yalancı peygamberler aradı Ama diri Tanrı'nın hak yargısı O'nun gerçek peygamberleri aracılığıyla saptandı İnsanlığı kitabı olanlarla olmayanlar diye ikiye ayırmak, Tanrı yargısını hafifletmeye çalışmaktır Hiç kimse Tanrı katında özel yetkiye sahip değildir Tanrı'nın hiç bir topluma hatırnazlık ettiği bilinmez

   Günahlı insanın varlığında vicdanın etkinliğe gelmesi için o kişinin kurtarıcı İsa Mesih aracılığıyla yeniden doğması gerekir Günahlı insanın Tanrı yasasına (şeriat) saygı duyup, yasanın gereklerini yerine getirebilmesi için kurtarıcı Mesih'in canı arıtması gerekir Böylece hem vicdan, hem ruhsal yasa ona yaraşan sıraya girer, kişi Tanrı'ca sağlanan göksel doğrulukla donatılır Ters durumda, vicdan insanı doğruluğa kavuşturamaz, ruhsal yasa hiç kimseyi doğru kılamazVicdanın sesi herkese gereklidir El gibi, ayak gibi, göz gibi Ama günahlı ortamın sesini kıstırdığı vicdan etkisizdir Ademoğulları vicdanın sağduyulu buyruklarını dinleyebilseydi kötülük diye bir şey işlenmezdi Ne yazık ki, ortalığı sis gibi saran günah en çağdaş geminin yöntemini şaşırtmakta Tanrı'nın Musa'ya verdiği On Buyruk da gereklidir Ama günaha tutsak bedenin güçsüzlüğü tüm yasayı ayak altında çiğnemektedir Bu durumda insan yersel düzeyden daha yükseğe çıkamamakta

   Ama Tanrı'ya şükür, insanın yapamadığı işi O yaptı Yeryüzüne günahsız, kötülüksüz Mesihi'ni gönderdi Yaşamında bu kurtarıcıyı değerlendiren haberci Pavlos din kurulunun önünde durup şu kesin tanıklığı duyurdu: "Ben bugüne dek tüm vicdan doğruluğuyla Tanrı'ya bağımlı olarak yaşadım" (Haberciler 23, 1) Çünkü onun tanıklığı şudur: "Mesih İsa dünyaya günahlıları kurtarmaya geldi Bunların en önde bulunanı benim (İncil - I Timoteos 1, 15)

                                             Kamil MUSA

 

55©Copyright 2001 Kapsam