Ana Sayfa Künye Biz Kimiz Bize e-posta gönderin Abonelik
İlginç Seri
Aktüel
Sizin Sayfanız
Gündem
Arşiv
Çeşitli Siteler
Kilise Adresleri

Merhaba Konuları

Babasının Kızı

Seni Bekliyorum

Bozuk saat

Ne kadar Özgürüz

Hataları Bulmak Kolay

Tanrıyı Sevmek

Parakletos

Dedikodu

İdam Suçmudur?

Ötenazi Kimin elinde?

İntihar Etmek

Savaşlar Neden?

İznik Konseyinde Neler Oldu?

 

 

 

 

 

 

 

 

Buyun Eğmek

 

Mesih’te İlişkilerimiz

Söylediğiniz ve yaptığınız her şeyi Rab İsa’nın adıyla, O’nun aracılığıyla Baba Tanrı’ya şükrederek yapın. Ey kadınlar, Rab’be ait olanlara yaraşır biçimde, kocalarınıza boyun eğin. Ey kocalar, karılarınızı sevin. Onlara sert davranmayın.

Bu ayetlerde Rab her şeyden önce şükrederek her işe başlamamızı buyuruyor. İnsan Ne için şükredebilir? Bir sürü dert ve sıkıntılar içinde nasıl şükredebilir? Belki diyebilirsiniz onca sıkıntılar içinde şükredecek neyimiz kaldı. Bunda belki haklı bir payınız vardır ama Rab bulunduğunuz her durum için şükretmemizi istiyor. İnsanlar önce küçük işlerde şükretmesini öğrenememişse büyük işlere hazır değildir. Şükretmek aynı zamanda bir alçak gönüllülük göstergesidir. Aslında derin düşünecek olursak şükredecek çok sebebimiz var. Böyle durumlarda eski yaşantınızla şimdiki yaşantınızı göz önüne getirin. Göreceksiniz ki arada çok büyük bir fark bulacaksınız. Sıkıntılar içinden gelen rahatlığın kıymetini çok daha iyi kavrayabilir. Bir imanlı Yani Mesih inanlısı şükretmede zorlanıyorsa hayatında iyi gitmeyen bazı nedenler var demektir. Bir Mesih inanlısı her durumda Rab’be şükretmesini bilmelidir. Bundan sonra Mesih inanlısı olarak günlük yaşamına başlayabilir. Bir mesih inalısının sorumluluklarını sıralayacak olursak

1- Kişi Mesih İnanlısı olduğunu ağzınla değil gündelik yaşamında göstererek açıklamalı

Biz her zaman inancımızı hayatımızda uygulamamız gerekir deriz. Sedece kafayla bir takım bilgileri anlamak yetmez. Onları eyleme geçirmek gerekir. Yani İsa’ya Rab Rab demekle kesinlikle yetmez. Göksel Babamızın isteğini yerine getirmek gerekir. Yani İnsanlar bizde Mesih’i görebilmelidirler. Nasıl görebilirler? 1- Eşimizle ilişkimiz 2- Anne-babamız ve çocuklarımızla olan ilişkilerimiz 3- İşyerimizle olan ilişkilerimiz

2- Mesih İnanlıları yeni yaşantılarında bir beden olma ayrıcalığıunı taşımaktadırlar.

Bu yüzde her mesih inanlısı aynı bedeni paylaştıklarına göre birbirlerine karşı bazı sorumlulukları vardır. Yani bir mesih inanlısı kendisine göre bir yaşam değil başkalarına göre bir yaşam yaşama sorumluluğu vardır. Karşılıklı olarak birbirimize çok yönden sorumluluklarımız vardır.

3- Tamamlayıcı bir ilişki: Bizler bir inalı olarak farklı yeteneklere sahip insanlarız.

 Farklı yeteneklere sahip olsakta birbirlerimize ne denli muhtaç olduğumuzu unutmamamız gerekir. Mademki bir bedene aitiz diğer üyeleri hor görmememiz gerekir aksine birbirimize muhtaç şekilde yaşamayı öğrenmeliyiz. Boyun eğmek bağımlı olmak. Bir mesih inanlısı her şeyden önce bulunduğu yerdeki üstüne saygı göstererek işe başlayabilir. Belki kendisi çok daha yöneticilik yapabilir ama şimdilik bulunduğu konum itibaren saygı gösterme sorumluluğu vardır. Hiç bir zaman üstü yada kardeşi hakkında dedikodu yapmamalıdır. Aksine gördüğü hataları kendisi telafi ederek yapılacak hataların aza indirilmesi konusunda yöneticiye yardım etme zorunluluğu vardır. Hepimiz bir yetki altında olduğumuzu unutmayalım. Örneğin. Hepimiz Rabbin gözünde eşitiz ama aynı zamanda bir yetki altındayızdır. Kilise üyeleri hem rabbin yetkisi altındadırlar hemde kilise yöneticisinin yetkisi altındadır. Kilise yöneticisi her üye için Rab’bin önünde sorumludur. Onların canı için hesap verecektir. Bu yüzden böyle bir kişinin sorumluluklarını her zaman hatırlayarak kendisine yardım etme sorumluluğunuz vardır.

KARI KOCA İLİŞKİLERİ

Rab hem kadına hem de erkeğe aynı şeyler söylemedi. Neden? Çünkü erkekle kadın birbirinden farklı yaratıldı. İlişkide birbirini tamalıyorlar.

Ey kadınlar, Rab’be ait olanlara yaraşır biçimde, kocalarınıza boyun eğin

Efesliler 5:22-24 Karı-koca ilişkisi, Kilise-Mesih ilişkini simgeliyor.

1.Petrus 3:1-6 Kocan inanlı olmaması bunu değiştirmez.

“erkek kadının başıdır” diyor kelam. Bu ne demektir?

a-      Adem ve havva Tanrı önünde eşit değere sahip ve aynı zamanda her ikisid O,nun benzerliğinde yaratıldılar.

b-     Erkek ve kadın yaratılış düzeni itibarıyla farklı rollere sahiptir.

c-     Adem ve Havva günah işlemeden önce Ademin evlilikte baş olamsı Tanrı tarafından buyruldu. Bu olay günahın getirdiği bir durum değildi. “Çünkü önce adem, sonra Havva yaratıldı” (1. Timeteyus 2:13) “Erkek kadından değil, kadın erkekten yaratıldı. Erkek kadın için değil, kadın erkek için yaratıldı.”(1. Kor. 11: 8-9)

d-     İnsan günağa düşünce ilişkilerindede çarpıklıklar meydana geldi

Ailede : Kocalar zalim eziçilikten vaz geçmesi kadınını sevmeli ve kayırmalı. Kadınlarda kocalarının yetkisine direnmeyecek. Onun liderliğine istekli ve candan bağlanmayı öğrenecek.

Toplulukta: Erkekle kadın Tanrının lütfettiği yaşam ve kurtuluşun sağladığı bereketlere ortak mirasçılardır. Fakat yönetim ve öğretim erkeklere ait.

Boyun eğmek ne demektir? İnalılar topluluğu Mesihe bağımlı olduğu gibi, O’na boyun eğdiği gibi, kadınlarda her durumda kocalarına boyun eğmelidirler.

Topluluk Mesih’in sözünü dinlemeliç Kadında kocasının sözünü dinlemeli. Ona her zaman saygıyı göstermeli haketmese bile bir inanlı her zaman saygı göstermesini öğrenmelidir.

Burada buyruk kadına veriliyor kocaya değil. Yani kadın boyun eğmeyi gönüllü yapmalı. Kocasının boyun eğmesini sağlamak kocaya düşmez kadın bunu severek yapmalıdır.

Kur,an Nisa suresinde dediği gibi “serkeşlik etmelerinden endişelendiğiniz kadınlarınıza öğüt verin, yataklarında onları yalnız bırakın, nihayet dövün (Nisa 4:34)

“Erken karısına, kadın da kocasına hakkını versin. Kadının bedeni kendine ait değil, kocasına aittir. Benzer şekilde, erkeğin bedeni kendine değil, karısına aittir” (1. Kor. 7:3-4)

Kocalara Buyruk

Ey kocalar karılarınızı sevin. Onlara sert vadranmayın

Efesliler 5:25-33 Okuyalım: Mesih inanlılar topluluğunu nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse, kocalar karılarını öyle sevmeliler. Onu nasıl sevdi? Onu “suyla yıkayıp tanrısal sözle temizleyerek kutsal kılmak için kendini feda etti.” Bu çok üstün bir sevgi.

Bu durumda en büyük ve zor iş kocaya düşüyor. Mesih bizi önce sevdi. Kocada karısını önce sevecek. Mesih topluluğunu haketmediği halde sevdi, ve seviyor. Koca da öyle sevmeye çağrıldı. Şevkatle, büyük değer vererek, onun sonsuz iyiliğini göstererek.

Ayrıca kocalar karılarını kendi bedenleri gibi sevmeliler.

Koca karısının ruhsal önderi olmak zorundadır. Rab,de erkekçe davranmalı.

1.Petrus 3:7 de kocalara seslenir. Orada onlara “ daha zayıf varlıklar olan karılarınızla anlayış içinde yaşayın” diyor. ANLAYIŞ. Ondan sonra “Tanrının lütfettiği ortak mirasçıları oldukları için onlara saygı gösterin. Öyle ki dualarınıza bir engel çıkmasın” Eğer karımnı sevmezsem dualarım kesinlikle Tanrı katında işitilmez.

Koca karısını sevdiğini nasıl gösterecek? Onun dınleyerek.

Yapılan bir araştırmaya göre kadınlar kocalarından daha çok sözlü yakınlık arzuladıkları tespit edilmiş. Yani kadın kocasınla en çok konuşmayı arzular. Konuşup dinlendiğini hissetmek ister. Ortalama olarak bir kadın 24 saatte 25.000 kelime konuşur. Erkek ise 10.000 İşten eve dönen koca belki işte 9.000 kelimeyi harcamış olarak gelir ama kadının konuşmaya ihtiyacı vardır. Sevildiğini duymaya ihtiyacı var. Beni dinlemiyoré Nasıl dinleyeceğiz.

1-     Tüm dikkatini ona vererek, başka iş yapmadan, TV sevretmeden yalnız ona zaman ayırarak.

2-     Ona bak. Cümleyi bitirmesine izin ver.

3-     Duygularını dile getir.

4-     Her zaman bir çözüm istemiyor. Daha çok onu anladığını bilmek, duyarlık göstermeni istiyor.

5-     Gerçekten dinlemek kişiyi sevmek demektir.

Onlara sert davranmayın : Bu ayette Pavlus kocalardan istenen sevgiyi fazla açıklamıyor. Ama özellikle bir tehlikeyi işaretliyor. Kocalar, sert, buyurucu, amirlik taslayıcı zorba olamaya meyilli.

Hüseyin Tüfekçi


55

 ©Copyright 2001 Kapsam