Ana Sayfa Künye Biz Kimiz Bize e-posta gönderin Abonelik
İlginç Seri
Aktüel
Sizin Sayfanız
Gündem
Arşiv
Çeşitli Siteler
Kilise Adresleri

Sizin Sayfanız Konuları

Dinler Neden Yetersiz

İncil Değişti mi?

İsa Ölmedi mi?

Düşmanlarımızı sevelim mi?

Kutsal Kitapta bayramlar

Kilise Nedir?

Hıristiyanlığı Kimden öğreniyorsun?

Neden Haç?

Bütünleyici Haç

Gerçekçiliğin Kuralları

Zulüm ve Zafer

Neden dört İncil var?

İncil kelimesinin Türkçe karşılığı "iyi haber", "müjde" demektir. Bu iyi haber İsa Mesih'in kendisidir. Bununla birlikte, kitap olarak da, gökten inen İsa'yı kaydeden kitaptır. Çünkü esas gökten inen Kitap değil,  Mesih'in kendisidir: Yuhana 3:13 ile 31-33. Kitap olarak, İncil 27 kısımdan ('kitapçık' ya da 'sûre'den) oluşur. Bunlar Tanrı'nın isteğine göre, seçtiği Elçiler tarafından yazılmıştır. Bu yazarlar yazdıklarını Kutsal Ruh'ça yöneltilerek yazdılar. Kutsal Ruh'un bu yönlendirmesine esinleme (ya da vahiy) denir.

Meydana gelen İncil'in çeşitli kısımlar, ilk Mesih inanlılarının toplulukları tarafından derlendi. Bu şekilde Tanrı,  güvenilir bir yöntemle Sözünü kaydettirerek İncil'le ilgili tasarısını de tamamladı. Gördüğümüz gibi İncil'in hedefi İsa Mesih'i tanıtmaktır. Bu yüzden bu 27 kısım,  aralarında mükemmel bir armoni ve uyumu göstererek İsa'yı çeşitli yönden sunmaktadırlar.

A) İlk dört kısım, Mesih'in yaşamını, ölümünü ve dirilişi'ni kaydederler. İsimleri: "Matta", "Markos", "Luka" ve "Yuhanna". Yanlışlıkla söylendiği gibi dört ayrı İncil değil, tek İncil'in dört kısmıdır. Mesih'in yaşamına ait belli olaylar hepsinde geçer. Yalnız Kutsal Ruh her birine özgü detaylar katarak bu dört anlatımda İsa'nın kişiliğini ya da başardığı işi çok yönlü bir şekilde öğrenmemize yardım etmektedir (Ayrı açıdan çekilen bir resim gibi).

B) Ardından "Elçilerin İşleri" diye adlandırılan kısım gelir. Yeryüzünden ayrıldıktan sonra İsa inanlılara yine yol gösteriyor (bugün bile). "Elçilerin işleri" kitabında, Kutsal Ruh'ça yöneltilen Elçiler (havariler) aracılığıyla, Mesih'in inanlıların ilk topluluklarını kurması yer alır. Dirilip, yücelmiş olan Mesih, olağanüstü gücüyle bu inanlılar arasında  harikalar yaratıyor, yaydıkları Kurtuluş Müjdesini doğruluyordu.

C) İncil kitapçıklarından üçüncü bir grup "Mektuplar"dan oluşuyor. İsa Mesih, yeryüzünden ayrıldıktan sonra kendi havarilerine daha çok söyleyecekleri olduğunu söyledi. Bunu da Kutsal Ruh'un esinlemesiyle gerçekleştireceğini açıkladı. İşte, "Mektuplar" Mesih'in verdiği bu söz doğrultusunda,  çeşitli inanlıların topluluk-larına Elçilerine gönderttiği 21 mektuptur.

D) Bundan sonra, Mesih'in yeryüzüne ikinci gelişinden önce görünecek belirtilerle Tanrı'nın göndereceği belaların kehanetlerini kaydeden "Esinleme" (ya da aynı anlama gelen "Vahiy") adıyla İncil'in son kitabı gelir. Bunların hepsi Mesih'in kendisinin önceden tayin ettiği görgü tanığı olan elçilerin yetkisi altında yazılan tanıklıklardır. Tanrı'nın ezeli-ebedi tasarısına göre Kutsal Ruh'un denetimiyle kaleme alınmıştı. Dolayısıyla İncil çağlar boyunca asla şaşmayan, dakik bir saat gibi, bugünkü okuyucuya da şüphesiz seslenmektedir. İncil'de Tanrı size konuşuyor!


 55

 ©Copyright 2001 Kapsam